882 790 282 zadzwoń do nas
Przejdź do zamówienia
100x PLN

Walec wibracyjny. Zastosowanie

Walec wibracyjny. Zastosowanie

Walce wibracyjne to największe maszyny zagęszczające grunt jakie można zastosować do utwardzania powierzchni. Takie zagęszczanie w sposób dynamiczny ( wibracyjny ) ma wiele zalet, a mianowicie sposób wymuszania obciążenia umożliwia znaczne zwiększenie wartości sił działających na podłoże gruntowe. Dynamiczny sposób obciążenia zmienia wartość kąta tarcia wewnętrznego w podłożu, co ma istotny wpływ na skuteczność działania walca, a dzięki możliwości uzyskania dużych przyspieszeń drgań przebieg procesu zagęszczania jest wydajny i skuteczny.

Dobór urządzenia

Do zagęszczania gruntu stosuje się maszyny ubijające (np. skoczki, płyty wolnospadowe), ugniatające (np. walce gładkie czy okołkowane) i wibrujące (np. płyty i walce wibracyjne). Wybór urządzenia zależy przede wszystkim od rodzaju gruntu, jaki zamieramy zagęścić. Do gruntów spoistych używa się zazwyczaj ciężkich walców statycznych. Jeśli chodzi o grunty sypkie, lepiej sprawdzają się walce wibracyjne. Zagęszczania gruntów sypkich o drobnym uziarnieniu w zasadzie nie przeprowadza się, gdyż nie przynosi ono oczekiwanych rezultatów.

Walce wibracyjne

Walce wibracyjne stosuje się zwłaszcza do gruntów z dużym kątem natarcia wewnętrznego, czyli m.in. do żwirów, pospółek, czy rumoszy. Nadają się jednak też do ubijania wszelkich innych gruntów – mają jednoczesne oddziaływanie statyczne i dynamiczne. Są one niezwykle efektywne, jeśli chodzi o zagęszczanie warstw dużej grubości. Maszyny te są ponadto stosunkowo lekkie i charakteryzuje je mała liczba niezbędnych przejść. Podczas pracy rozluźniają niestety górne warstwy gruntu, w związku z czym po nich na dany grunt muszą zazwyczaj wjechać walce ogumione o dużym ciśnieniu lub gładkie walce statyczne. W przypadku walców z regulowaną częstotliwością drgań, prace zaczyna się od niższych częstotliwości i stopniowo przechodzi do większych. Pod względem masy własnej walce dzieli się na: lekkie, średnie, ciężkie i bardzo ciężkie. Mogą mieć one także inny sposób prowadzenia.

W zależności od działania maszyny walce dzielimy na:

-statyczne, czyli takie które bezpośrednio oddziaływają na podłoże

-udarowe, tzn., że jednocześnie oddziałuje statycznie i uderzeniowo

-wibracyjne- jednocześnie oddziałuje statycznie i dynamicznie

Natomiast z walców przyczepnych oraz samojezdnych wyróżniamy odmiany walców statycznie gładkich, czyli takich które wałują za pomocą wału. Okołkowanych, które różnią się od gładkich jedynie ukształtowaniem płaszcza wału, natomiast zagęszczają grunty luźne jak również gruboziarniste.  Walce wibracyjne czyli takie, które nadają się do zagęszczania wszelkiego rodzaju gruntu, zwłaszcza o dużym kącie tarcia wewnętrznego. Walce wibracyjne należą do maszyn o dużym efekcie zagęszczania warstw o dużej grubości, jest to duża zaleta tego rodzaju sprzętu. Walce ogumione, coraz częściej stosowane wszelkich gruntów, z wyjątkiem piasków równouziarnionych.

Powiązane artykuły: Piły ścienne Husqvarna – rodzaje i zastosowanie ​Piły ścienne Tyrolit – rodzaje i zastosowanie